Top

Quận Hà Đông:

365ha đất sản xuất nông nghiệp ổn định

Cập nhật 27/08/2010 08:50

Phòng Kinh tế quận Hà Đông cho biết: Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn còn rất ít, chủ trương của quận dành 365ha đất nông nghiệp ở các phường Biên Giang, Đồng Mai, Yên Nghĩa để sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững.

Hiện tại, trên địa bàn quận có 18,8ha trồng rau an toàn, trong đó thôn Hòa Bình (phường Yên Nghĩa) là 11,8ha đã hình thành vùng rau; 6,8ha ở Biên Giang đang xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hiện nay, quận đã đồng ý để 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Phú Tam Nông và Công ty Tản Viên Sơn vào nghiên cứu ở vùng bãi sông Đáy làm nông nghiệp công nghệ cao - du lịch sinh thái.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới