Top

Hà Nội sẽ phê duyệt chuyển đổi mục đích đất trồng lúa dưới 10ha

Cập nhật 08/07/2014 13:16

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc từ dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên phải trình Chính phủ.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND, quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố do Luật Đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa hoặc dưới 10ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Việc lập danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện đồng thời với việc lập danh mục các dự án phải thu hồi đất trình HĐND thành phố xem xét, phê duyệt.

UBND thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc từ dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên.

Bên cạnh đó, quyết định số 21 cũng quy định với các dự án kinh doanh nhà ở, bất động sản gắn liền với đất không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước, chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

Riêng các dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định tại thành phố.

DiaOcOnline.vn - Theo Trí Thức trẻ