Top

Chính phủ chi gần 500 tỷ đồng giữ đất lúa

Cập nhật 15/05/2015 09:54

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ sung hơn 470 tỷ đồng cho 9 địa phương từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2015 để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014.

Mục tiêu của Chính phủ là giữ bằng được 3,8 triệu ha đất lúa.

Cụ thể, 9 tỉnh được bổ sung kinh phí, gồm: Bắc Ninh 13,750 tỷ đồng, Thanh Hóa 64,792 tỷ đồng, Đà Nẵng 1,093 tỷ đồng, Quảng Ngãi 14,905 tỷ đồng, Tây Ninh 25,486 tỷ đồng, Vĩnh Long 35,600 tỷ đồng, Hậu Giang 41,194 tỷ đồng, Đồng Tháp 113,067 tỷ đồng, Kiên Giang 160,993 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Chính phủ, tại Việt Nam, do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng... diện tích đất canh tác đang giảm đi nhanh chóng. Việc giữ gìn diện tích đất trồng lúa là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2015 về quản lý, sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước.

Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Đối với diện tích đất khai hoang, cải tạo đất trồng lúa, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 10 triệu đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hoang...


DiaOcOnline.vn - Theo VnEconomy