Top

Nghệ An chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 7 dự án

Cập nhật 07/10/2010 15:10

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 7 dự án tại tỉnh Nghệ An.

7 dự án bao gồm: Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, diện tích (DT) 12 ha; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, DT 0,314 ha; Trụ sở làm việc và các công trình khu trung tâm hành chính xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, DT 5 ha; Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường nối Quốc lộ 46 với Quốc lộ 1 A đoạn tránh TP Vinh tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, DT 4,6 ha; Khu xử lý rác thải tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, DT 3,45 ha; Khu tái định cư tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, DT 0,72 ha; Trạm y tế xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, diện tích 0,21 ha.

Như vậy, tổng diện tích đất của 7 dự án trên là hơn 26 ha.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc việc chuyển mục đích sử dụng 3,17 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở Công an huyện Nam Đàn, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Công an.

Thủ tướng lưu ý UBND tỉnh Nghệ An quyết định việc chuyển mục đích và sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đất đai; tổng hợp diện tích các dự án trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh trình Chính phủ phê duyệt.

Sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh được cấp có thẩm quyền xét duyệt, UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm xem xét quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án: Khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn; Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp tại xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu; Khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 6, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa; Mở rộng Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ