Top

Hạn chế tối đa việc chuyển diện tích đất lúa sang khu công nghiệp

Cập nhật 11/01/2011 14:45

Để bảo toàn được trên 3.800.000ha đất trồng lúa đến năm 2020, đại diện Bộ TN&MT cho rằng, khi chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước phải có kế hoạch bù đắp lại diện tích đã mất, nhất là hạn chế tối đa việc chuyển diện tích đất lúa sang khu công nghiệp.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các địa phương phải đề ra giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách cụ thể, như đất lúa nước phải được rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa và công khai về diện tích, trong trường hợp cần thiết thì chuyển mục đích sử dụng.

Tính đến năm 2010, cả nước có tổng diện tích 4.068.000ha lúa, trong đó có 3.949.000 ha lúa nước và 119.000ha lúa nương. Riêng diện tích trồng lúa nước giảm 319.000ha so với năm 2000 chủ yếu chuyển sang công nghiệp…

DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị