Top

Tây Ninh: Thu hút đầu tư có chọn lọc

Cập nhật 05/10/2010 07:40

Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Tây Ninh, đến cuối tháng 8/2010, các KCN đã cho thuê 278 ha, đạt tỷ lệ 12,8% diện tích đất công nghiệp, thu hút 164 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 619 triệu USD. Hiện có 126 dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho 32.000 lao động.

Ban quản lý (BQL) các KCN nhận định: Chất lượng một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh còn kém. Dự án gia công may mặc, gia công giày da chiếm đa số. Về lâu dài, hiệu quả đóng góp cho nền kinh tế của các dự án này không cao. Do đó, bên cạnh mục tiêu lấp đầy nhanh chóng diện tích đất KCN cần phải quan tâm phát triển về chiều sâu, chuyển mạnh từ công nghiệp gia công sang công nghiệp chế biến và công nghiệp chế tạo nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng tính cạnh tranh. Trong thời gian tới, việc thu hút đầu tư sẽ có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản, các ngành có giá trị xuất khẩu lớn, các ngành có hiệu quả về an sinh xã hội...

Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tây Ninh có 9 KCN nằm trong danh mục KCN Việt Nam đến 2015, tầm nhìn 2020 với tổng diện tích đất tự nhiên 4.485 ha (chưa bao gồm các khu đô thị - dịch vụ). Hiện Tây Ninh đã có 5 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên ở các KCN hiện là 3.385 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê xây dựng nhà xưởng là 2.162 ha. Ngoài ra, Tây Ninh còn có các cụm công nghiệp có quy mô khoảng 50 - 70 ha đã được quy hoạch, trong đó các cụm công nghiệp Tân Bình (thị xã), Ninh Điền (Châu Thành), Bến Kéo (Hoà Thành), Thanh Xuân (Tân Biên) có khả năng triển khai trong giai đoạn 2011- 2015.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp