Top

Sẽ đấu giá đất lúa khi chuyển thành đất ở

Cập nhật 29/11/2010 11:30

Khi giao, cho thuê đất được chuyển từ đất lúa sang làm các dự án khu đô thị, các dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì phải đấu giá quyền sử dụng đất để chọn nhà đầu tư theo cơ chế sát với giá thị trường.

Đây là nội dung trong dự thảo nghị định về chính sách quản lý đất lúa, đang được lấy ý kiến các ngành liên quan.


Đất lúa chuyển sang làm khu đô thị phải đấu giá theo cơ chế sát giá thị trường - Ảnh: P.P.H.

Theo đó, tiền thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên (sau khi trừ các khoản chi phí cho việc tổ chức đấu giá) được phân phối như sau: 70% dùng để bồi thường cho người dân bị thu hồi đất, 30% còn lại nộp vào ngân sách để đầu tư cho hạ tầng và các mục đích khác.

Hình thức đấu giá trên không áp dụng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình công cộng, công trình an ninh quốc phòng, khu tái định cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, đất ở nông thôn.

Riêng giá thuê đất hằng năm (sau khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp) bằng 10% giá đất cùng mục đích sử dụng tại địa phương, do UBND tỉnh, thành phố quy định.

Ngoài ra, theo nguyên tắc, phải sử dụng tiết kiệm đất lúa, ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài, hạn chế tối đa chuyển đất lúa sang mục đích khác. Không được phép chuyển đất chuyên canh lúa hai vụ để xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu dịch vụ vui chơi giải trí nếu tại địa phương còn quỹ đất khác để bố trí cho các mục đích sử dụng này.

Khuyến khích việc dồn điền, đổi thửa để khắc phục tình trạng manh mún của các thửa đất lúa, tạo điều kiện cơ giới hóa và áp dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật.

Vào ngày 1-1 hằng năm, Bộ Tài nguyên - môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng thống kê, kiểm kê và công bố diện tích đất lúa trên phạm vi toàn quốc cũng như từng tỉnh, thành. Đồng thời chủ trì việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của các địa phương.

10 năm một lần, cùng với kỳ quy hoạch sử dụng đất sẽ điều tra, đánh giá và phân hạng đất lúa. Nội dung điều tra gồm diện tích, cơ cấu đất lúa, việc chuyển mục đích sử dụng đất, điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông thủy lợi trên đất lúa…


DiaOcOnline.vn - Theo Địa Ốc TTO