Top

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội và thách thức cho ngành thép Việt Nam

Cập nhật 13/07/2018 10:10

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, mặc dù Mỹ là quốc gia nhập khẩu thép lớn nhất thế giới, nhưng tỉ trọng xuất khẩu ...

Bên trong quận kinh tế "không ôtô" 40 tỷ USD của Hàn Quốc

Cập nhật 16/07/2018 16:26

Bắt đầu vào năm 2002, Quận Kinh doanh Quốc tế (International Business District - IBD) tại Songdo, Hàn Quốc ...