Top

Đến năm 2020, Hà Nội xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà đơn sơ

Cập nhật 25/06/2014 15:26

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.


Đến năm 2015, diện tích bình quân đầu người đạt 23,1 m2/người. Ảnh: Xuân Thảo.

Theo đó, sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành. Các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp được cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng và mỹ quan đô thị.

Tạm dừng phát triển nhà ở thương mại trong khu vực nội đô lịch sử đối với với các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án.

Vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố và Trung ương để đầu tư nhà ở công vụ, nhà ở sinh viên, nhà ở tái định cư, hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn về nhà ở khoảng 6.744,6 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình, đến năm 2015 là diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 23,1 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 6,5 m2/người). Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 89,7% (năm 2011 tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố là 88,6%).

Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 26,3 m2/người, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 91,2%, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà ở đơn sơ.

Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 90%, tỷ lệ nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội đạt 30%. Vốn đầu tư từ ngân sách thành phố để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư khoảng 6.968,2 tỷ đồng.

Về định hướng đến năm 2030, TP. Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, thỏa mãn nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan