Top

Quy hoạch đô thị Tản viên Sơn và thị trấn Tây Đằng

Cập nhật 17/06/2014 08:54

UBND TP. Hà Nội Hà Nội vừa thông qua Quy hoạch chung đô thị Tản Viên Sơn và Quy hoạch chung thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.


Theo đồ án quy hoạch, thị trấn Tây Đằng phía Đông Bắc giáp tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp xã Vật Lại, phía Đông giáp xã Chu Minh, phía Nam giáp xã Tiền Phong và xã Thụy An.

Quy hoạch thị trấn Tây Đằng có tổng diện tích khoảng 1.208 ha, diện tích đất phát triển đô thị đến năm 2030 khoảng 220 - 300 ha. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 18.000 người.

Đô thị Tản Viên Sơn có tổng diện tích 834 ha, thuộc địa bàn các xã Ba Trại và Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Sau khi quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) được thông qua, Đô thị Tản viên Sơn sẽ được xếp hạng là đô thị loại V, trực thuộc huyện Ba Vì.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư