Top
 • Thông tư số 48/2014/TT-BTC

  Cập nhật 29/04/2014 09:46

  Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất,tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm ...

 • Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN

  Cập nhật 03/01/2014 15:21

  Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 ...

 • Thông tư 18/2013/TT-BXD

  Cập nhật 07/11/2013 13:29

  Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các ...

 • Nghị quyết 49/2013/QH13

  Cập nhật 24/10/2013 12:01

  Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân do Quốc hội ...

 • Nghị quyết số 103/NQ-CP

  Cập nhật 05/09/2013 15:09

  Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ...

 • Thông báo 327/TB-VPCP

  Cập nhật 24/08/2013 11:33

  Thông báo 327/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết ...

 • Thông tư số 16/2013/TT-BTC

  Cập nhật 14/08/2013 10:50

  Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

 • Thông tư số 07/2013/TT-BXD

  Cập nhật 31/05/2013 13:39

  Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số ...

 • Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN

  Cập nhật 20/05/2013 09:27

  Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 ...

 • Nghị quyết số 02/NQ-CP

  Cập nhật 03/05/2013 08:33

  Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

 • Nghị quyết số 13/NQ-CP

  Cập nhật 04/10/2012 14:35

  Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

 • Nghị quyết số 11/NQ-CP

  Cập nhật 04/10/2012 14:32

  Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh ...

 • Thông tư số 83/2012/TT-BTC

  Cập nhật 04/10/2012 14:07

  Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 05 năm 2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết ...

 • Thông tư 83 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn các loại thuế

  Cập nhật 24/05/2012 14:45

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số ...

 • Nghị quyết 13/NQ-CP

  Cập nhật 14/05/2012 08:50

  Theo Nghị quyết 13/NQ-CP do Thủ tướng ký ban hành ngày 10/5 , Chính phủ cho phép gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, ...