Top

Thông báo 327/TB-VPCP

Cập nhật 24/08/2013 11:33

Thông báo 327/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2013/QH13 và Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 

Số văn bản 134
Ký hiệu văn bản TB-VPCP
Ngày ban hành 22/08/2013
Ngày có hiệu lực 22/08/2013
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu Thông báo 327/TB-VPCP năm 2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm điểm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2013/QH13 và Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Thông báo
Lĩnh vực - Bất động sản
- Bộ máy hành chính
Tệp đính kèm Thongbao135-TB-VP-ngay-10-03-2009

 

DiaOcOnline.vn