Top

Nghị quyết số 02/NQ-CP

Cập nhật 03/05/2013 08:33

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
 

Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản NQ-CP
Ngày ban hành 07/01/2013
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh doanh
Tệp đính kèm Nghiquyet-02-2013-NQCP-ngay07-01-2013

 

DiaOcOnline.vn