Top

Thông tư 83 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn các loại thuế

Cập nhật 24/05/2012 14:45

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/5.


Loại Văn Bản

Download
Thông tư 83/2012/TT-BTC  Download

>>> Xem thêm các Thông tư, chỉ thị, nghị quyết khác tại đây.
DiaocOnline.vn