Top

Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Cập nhật 29/04/2014 09:46

Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất,tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
 

Số văn bản 48
Ký hiệu văn bản 48/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 22/4/2014
Ngày có hiệu lực 10/6/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất,tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Thuế
Tệp đính kèm BXD_02-2014-TT-BXD_12022014.pdf 

 

DiaOcOnline.vn