Top

Nghị quyết 13/NQ-CP

Cập nhật 14/05/2012 08:50

Theo Nghị quyết 13/NQ-CP do Thủ tướng ký ban hành ngày 10/5 , Chính phủ cho phép gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2012 đối với 2 nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động....


Loại Văn Bản

Download
Nghị quyết 13/NQ-CP  Download

>>> Xem thêm các Thông tư, chỉ thị, nghị quyết khác tại đây.
DiaocOnline.vn