Top

Thông tư 18/2013/TT-BXD

Cập nhật 07/11/2013 13:29

Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
 

Số văn bản 18
Ký hiệu văn bản TT-BXD
Ngày ban hành 31/10/2013
Ngày có hiệu lực 15/11/2013
Ngày hết hiệu lực  
Người ký  Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Tệp đính kèm BXD_18-2013-TT-BXD_31102013.pdf 

 

DiaOcOnline.vn

CÁC TIN KHÁC