Top

Tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu

Cập nhật 03/01/2011 11:15

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến độ cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất thời gian qua vẫn chậm so với yêu cầu nêu trong Nghị quyết 07/2007 của Quốc hội.

Diện tích các loại đất chưa cấp GCN còn rất lớn: đất chuyên dùng còn 53,8% diện tích; đất lâm nghiệp còn hơn 26%. Ngay cả đất ở đô thị, theo thống kê chưa đầy đủ, cũng còn tới 15,1% diện tích chưa được cấp GCN. Phần lớn các trường hợp tồn đọng đều có nguồn gốc phức tạp hoặc vi phạm pháp luật về đất đai, do đó rất khó khăn trong quá trình xử lý.

Trong khi đó, tình trạng tồn đọng GCN đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất vì các lý do khác nhau vẫn còn nhiều ở một số địa phương: Kiên Giang còn hơn 77.200 giấy, Nam Định trên 42.000 và Cao Bằng khoảng 40.100 giấy…

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Giải Phóng