Top

Cả nước đã cấp được 94,8% sổ đỏ, sổ hồng

Cập nhật 26/05/2014 14:03

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu trong 2 năm (2014 - 2015), các địa phương tập trung các nguồn lực để thực hiện và hoàn thành cơ bản việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ở những nơi đã có bản đồ địa chính.


Theo kết quả tổng hợp từ các địa phương, đến nay, cả nước đã cấp 41,6 triệu sổ đỏ, sổ hồng với tổng diện tích 22,9 triệu héc-ta, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp, trong đó, 5 loại đất chính cả nước đã cấp được 40,7 triệu sổ đỏ với tổng diện tích 22,3 triệu héc-ta, đạt 94,6% diện tích sử dụng cần cấp và đạt 94,6% số các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp.

Một số địa phương đã hoàn thành cơ bản việc cấp sổ đỏ lần đầu, nhưng xét riêng từng loại đất vẫn còn một số loại đạt thấp dưới 85% như đất chuyên dùng, còn 29 địa phương; đất ở đô thị, còn 15 địa phương; đất sản xuất nông nghiệp, còn 11 địa phương; các loại đất ở nông thôn và đất lâm nghiệp còn 12 địa phương; một số địa phương có loại đất chính đạt kết quả cấp sổ đỏ lần đầu thấp dưới 70% gồm Lạng Sơn, Hà Nội, Bình Định, Kon Tum, TP. HCM, Kiên Giang, Ninh Thuận và Hải Dương.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán