Top

Đã cấp hơn 41 triệu “sổ đỏ” trên cả nước

Cập nhật 04/06/2014 11:17

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo trả lời chất vấn cư tri về kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Bộ cho biết, theo kết quả tổng hợp từ các địa phương, đến nay cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,9 triệu ha, đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải cấp giấy chứng nhận.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện cấp giấy chứng nhận theo Nghị quyết số 30/2012 của Quốc hội khoá 13, cả nước đã cấp được 9 triệu giấy chứng nhận lần đầu, riêng năm 2013 cấp được 7,2 triệu giấy chứng nhận, với diện tích 4,1 triệu ha, nhiều hơn 3,7 lần so với kết quả cấp giấy chứng nhận năm 2012.

Tính đến 31/12/2013 có 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành cơ bản, đạt trên 85% tổng diện tích các loại đất cần cấp giấy chứng nhận.

Cụ thể, về đất ở đô thị đã cấp được 5,34 triệu giấy với diện tích 0,13 triệu ha, đạt 96,7% diện tích cần cấp; trong đó có 48 tỉnh đạt trên 85%; còn 15 tỉnh đạt dưới 85%, riêng tỉnh Bình Định đạt thấp dưới 70%.

Về đất ở nông thôn đã cấp được 12,92 triệu giấy với diện tích 0,52 triệu ha, đạt 94,4% diện tích cần cấp; trong đó có 51 tỉnh đạt trên 85%, còn 12 tỉnh đạt dưới 85%, tỉnh Ninh Thuận đạt thấp dưới 70%.

Đối với đất chuyên dùng đã cấp được 0,27 triệu giấy với diện tích 0,61 triệu ha, đạt 84,8% diện tích cần cấp; trong đó có 34 tỉnh đạt trên 85%; còn 29 tỉnh đạt dưới 85%, có 6 tỉnh đạt dưới 70%, gồm: Lạng Sơn, Hà Nội, Bình Định, Kon Tum, Tp.HCM và Kiên Giang.

Đất sản xuất nông nghiệp đã cấp được 20,18 triệu giấy với diện tích 8,84 triệu ha, đạt  90,1%  diện tích cần cấp; trong đó có 52 tỉnh đạt trên 85%; còn 11 tỉnh đạt dưới 85%.

Đất lâm nghiệp đã cấp được 1,97 triệu giấy với diện tích 12,27 triệu ha, đạt 98,1% diện tích cần cấp; trong đó có 44 tỉnh đạt trên 85%; còn 12 tỉnh đạt dưới 85.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội.

Trong hai năm 2014-2015 sẽ ưu tiên tập trung các nguồn lực để thực hiện và hoàn thành cơ bản việc cấp đổi giấy chứng nhận ở những nơi đã có bản đồ địa chính, đồng thời hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho mỗi tỉnh ít nhất một đơn vị cấp huyện để thử nghiệm tích hợp vào hệ thống thông tin đất đai quốc gia trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và khai diện rộng trong những năm tới.

Bộ cũng tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận cho mục đích quốc phòng, an ninh, cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào di dân tự do.

Đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện kê khai đăng ký, lập hồ sơ để quản lý và từng bước thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật đất đai.

Cùng với đó là rà soát, lập kế hoạch đo đạc lại và cấp đổi lại giấy chứng nhận đối với các địa phương, khu vực đã tận dụng các bản đồ, tài liệu đo đạc có độ chính xác không cao để cấp giấy chứng nhận trong những năm qua.

Trong thời gian tới cũng sẽ tổ chức thực hiện tốt việc quản lý biến động đất đai ở các cấp nhằm hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng người sử dụng đất tự ý làm biến động đất đai mà không làm thủ tục theo quy định.

DiaOcOnline.vn - Theo VnEconomy