Top

Sẽ ban hành mức lệ phí cấp “sổ đỏ” mới

Cập nhật 15/11/2010 09:10

Ngày 12-11, UBND TP Hà Nội đã thảo luận về một số tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp 22 HĐND TP, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10-12. Theo dự thảo tờ trình về phí, lệ phí, UBND TP dự kiến trình bổ sung lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) với việc phân chia khá cụ thể việc có tài sản gắn liền với đất hay không, cũng như phân chia theo khu vực, theo cá nhân, tổ chức.

Mức lệ phí thấp nhất được xác định là 10.000 đồng/lần cấp đối với GCN của đối tượng cá nhân không thuộc các quận, thị xã và không ghi tài sản gắn liền. Mức cao nhất là GCN cấp cho tổ chức có ghi tài sản gắn liền trên đất là 500.000 đồng/lần cấp. Đặc biệt, lệ phí cấp GCN có tài sản gắn liền với đất cao hơn từ 3-5 lần so với GCN không có tài sản gắn liền với đất. UBND TP giải thích, việc cấp GCN có ghi tài sản gắn liền trên đất phức tạp hơn rất nhiều trong quá trình đo đạc, kiểm đếm.

Mức lệ phí này đã được tính toán trên cơ sở bù đắp đầy đủ chi phí cho cơ quan thực thi. Đại diện HĐND TP cho rằng, quy định lệ phí nên cân nhắc mức thu nhằm khuyến khích người dân làm GCN. Vì càng nhiều người dân làm GCN thì cơ quan chức năng càng có cơ sở để quản lý tốt hơn. Các thành viên UBND TP cũng đồng ý với tờ trình về đề nghị bỏ thu phí qua 4 cầu trên địa bàn huyện Chương Mỹ (cầu Zét, cầu Hạ Dục, cầu Mụ và cầu Bến Cốc). Việc bỏ thu phí này căn cứ vào đề nghị của UBND huyện Chương Mỹ. Các cầu này đã được thu hồi vốn, hiện nay đã xuống cấp.

Cùng ngày, UBND TP đã thảo luận về tờ trình phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ và tờ trình về kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã. UBND TP đã thống nhất tính toán để cân bằng mức chi chế độ chính sách giữa lực lượng công an và dân quân tự vệ cấp xã.

DiaOcOnline.vn - Theo Bộ TN&MT