Top

Đơn giản hóa cấp chủ quyền nhà đất

Cập nhật 13/11/2010 09:30


Quy định mới về cấp, đổi GCN tạo nhiều thuận lợi cho người dân - Ảnh: D. Đ. Minh
Quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hiệu lực từ 10.12.2010) có nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho người dân.

Tăng giá trị trang bổ sung

Sau nhiều lần thay đổi, Thông tư 20 (TT 20) quay trở về với mô hình trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN). Toàn bộ những giao dịch, thế chấp hoặc xóa thế chấp, cho thuê đất, xóa cho thuê đất trong các khu công nghiệp sẽ được thể hiện trên trang này.

Theo ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (SDĐ), trước đây chỉ cần sau vài lần thế chấp tài sản là không còn chỗ để thực hiện việc xác nhận tại trang 4, buộc phải tiến hành cấp đổi GCN. Do vậy, quy định lần này cho phép mở trang bổ sung để giải quyết trở ngại này. “Trang bổ sung lần này không có giới hạn số trang. Số trang tăng nhiều hay ít tùy theo nhu cầu của người có yêu cầu”, ông Liên cho biết.

Không chỉ dùng để xác nhận thế chấp hoặc xóa thế chấp, trang bổ sung còn có chức năng ghi chú nội dung chuyển quyền SDĐ, chuyển quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thay vì phải thực hiện quy trình cấp GCN mới. Trước đây khi thực hiện chuyển nhượng, tách thửa, cơ quan quản lý phải thu sổ cũ, cấp đổi sổ mới, làm mất thời gian và công sức của người dân, dẫn đến không ít phiền hà cho dân và khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước.

Với TT 20, khi người dân có nhu cầu tách thửa thì thực hiện việc tách thửa theo quy định, phần diện tích còn lại nếu người chuyển nhượng có nhu cầu sẽ được ghi trực tiếp vào trang bổ sung không cần phải thực hiện việc cấp sổ mới. Trường hợp người SDĐ chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì nội dung xác nhận ghi trực tiếp vào trang bổ sung không cần trình UBND ra quyết định như trước đây.

Không cần đo vẽ lại khi cấp đổi


Theo quy định về việc đo vẽ sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất khi cấp đổi GCN hoặc đăng ký biến động quyền SDĐ mà phải cấp GCN mới thì không phải đo vẽ lại. TT 20 quy định rõ chỉ có hai trường hợp phải thực hiện việc đo vẽ, cụ thể là khi chuyển quyền sở hữu một phần tài sản gắn liền với đất trên GCN đã cấp và chứng nhận bổ sung hoặc thay đổi vị trí, ranh giới, diện tích của tài sản gắn liền với đất so với GCN đã ký.

Với những trường hợp đủ điều kiện cấp GCN hoặc xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp nhưng không thuộc trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định thì không cần phải chuyển thông tin, số liệu địa chính cho cơ quan thuế. Trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì GCN sẽ được trao ngay sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận được GCN đã ký. Hình thức nộp giấy tờ khi làm thủ tục cấp GCN hoặc đăng ký biến động đất đai, người dân có thể nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận trực tiếp vào bản sao.

DiaOcOnline.vn - Theo Thanh Niên