Top

TP.HCM xử lý 1.900 địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Cập nhật 08/07/2014 13:08

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, Thành phố đã phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ khi thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg (nay là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg) đến nay là 1.852 địa chỉ.

TP.HCM là địa phương đầu tiên thực hiện sắp xếp địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước. Ảnh: T.H.

TP.HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm việc xử lý sắp xếp lại địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24-5-2001.

Kết quả tính đến tháng 6-2014, toàn Thành phố đã thực hiện sắp xếp được 1.852 địa chỉ, với tổng số tiền là 18.261,606 tỷ đồng. Trong đó, UBND TP.HCM phê duyệt bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của khối quận-huyện là 1.237 địa chỉ và đã bán 282 địa chỉ (đạt 22,8%), thu được 1.564,160 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đã thu hồi trên địa bàn quận - huyện 206/226 địa chỉ nhà đất, trong đó thu hồi để bán đấu giá 24/29 địa chỉ, thu hồi để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là 80/87 địa chỉ, thu hồi để chuyển giao cho đơn vị khác là 95/103 địa chỉ.

Việc xử lý, sắp xếp lại các địa nhà đất góp phần huy động nguồn lực to lớn để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển và bổ sung nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan