Top

Bảo đảm bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đúng quy định

Cập nhật 01/10/2014 09:23

Sở Xây dựng Hải Phòng hiện đang phối hợp với các cơ quan trong Hội đồng bán nhà thành phố rà soát các quy định của pháp luật, tham mưu với thành phố về việc bán tài sản (nhà, đất) thuộc quỹ nhà sở hữu nhà nước đang cho thuê sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Hoạt động này nhằm bảo đảm thực hiện bán nhà đúng quy định và đúng đối tượng.

Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với Sở Xây dựng Hải Phòng về việc bán tài sản là nhà và đất thuộc quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước

Theo Sở Xây dựng Hải Phòng, qua rà soát, Sở và các ngành liên quan đã xác định 366 điểm với tổng diện tích gần 70.000m2 trên địa bàn thành phố; trong đó có 292 điểm là nhà lô phố nhỏ, lẻ, nằm xen kẹt trong khu dân cư và 74 điểm là nhà độc lập, nhà biệt thự.

UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản đồng ý về chủ trương bán 292 điểm, Sở Xây dựng Hải Phòng giao Cty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà công bố công khai và gửi thông báo đến các hộ.

Đối với 74 điểm còn lại, Sở Xây dựng Hải Phòng sẽ trình thành phố cho chủ trương bán khi nhận được đơn xin mua.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của Sở Xây dựng, công tác lập hồ sơ đang gặp khó khăn do việc xác định ranh giới, mốc giới và lấy xác nhận của các hộ giáp ranh…

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây dựng