Top

TP.HCM gia hạn nộp tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước thêm 24 tháng

Cập nhật 15/10/2014 13:49

UBND TPHCM đã chấp thuận gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với hộ gia đình, cá nhân có Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được ký kết đến ngày 31/12/2014.

Ảnh minh họa

Thời gian gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là 24 tháng.

Tuy nhiên, việc xem xét gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ áp dụng đối với các trường hợp hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền mua nhà ở trong năm 2014.

Riêng các trường hợp mua trả góp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nhưng thời hạn trả góp hoàn tất sau năm 2014 thì không được xem xét gia hạn số tiền còn lại mà hộ gia đình, cá nhân phải tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng mua nhà trả góp đã ký kết.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng