Top

Tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ:

Hơn 7 nghìn hộ dân được vay vốn mua nhà ở

Cập nhật 15/09/2014 09:18

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết 31/8/2014 đã ký hợp đồng cam kết cho vay 7.232 hộ với số tiền là 2.942,8 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi của gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ.

Ảnh minh họa

So với tháng 7/2014, tổng số tiền đã cam kết cho vay trong gói tín dụng 30 nghìn tỷ tăng 64%, tổng dư nợ tăng 21%. Như vậy, tính đến hết 31/8/2014, tổng số tiền đã cam kết cho vay trong gói tín dụng 30 nghìn tỷ là 7.064,2 tỷ đồng, tổng dư nợ là 3.074 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết 31/8/2014 đã ký hợp đồng cam kết cho vay 7.232 hộ với số tiền là 2.942,8 tỷ đồng, trong đó 3.597 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 1.208,8 tỷ đồng, 3.635 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 1.734 tỷ đồng.

Đã giải ngân cho 7.217 hộ với số tiền là 1.976,9 tỷ đồng, 3.594 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 795,8 tỷ đồng, 3.623 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 1.181,1 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, đã cam kết cho vay 3.938 hộ, với số tiền là 1.617,6 tỷ đồng. Trong đó 2.187 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 808,1 tỷ đồng; 1.751 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 809,4 tỷ đồng. Hiện tại, Hà Nội đã giải ngân cho 3.936 hộ với số tiền là 992,9 tỷ đồng gồm 2.187 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 490,4 tỷ đồng, 1.749 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 502,5 tỷ đồng.

Tại TP.HCM đã cam kết cho vay 995 hộ, với số tiền là 571,3 tỷ đồng. Trong đó 194 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 89,7 tỷ đồng, 801 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 482,5 tỷ đồng. Đã giải ngân cho 989 hộ với số tiền là 333,2 tỷ đồng, 194 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 66,9 tỷ đồng, 795 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 265,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đã cam kết cho vay đối với 29 dự án với số tiền là 4.121,4 tỷ đồng, thành phố Hà Nội là 5 dự án với số tiền 1.475,4 tỷ đồng, TP.HCM là 3 dự án với số tiền là 808 tỷ đồng.

Đã giải ngân cho 19 dự án, dư nợ là 1.032 tỷ đồng, thành phố Hà Nội có 4 dự án với dư nợ là 182,5 tỷ đồng, TP.HCM có 2 dự án với dư nợ là 317 tỷ đồng.

DiaOcOnline.vn - Theo VnMedia