Top

Huyện Quốc Oai

25.761 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp

Cập nhật 29/07/2010 10:40

Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai đến nay toàn huyện đã cấp 25.761 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đạt tỷ lệ 82,2%. Trong đó có 253 GCN QSDĐ được cấp trong 6 tháng đầu năm 2010.

Hiện tại, các phòng ban chức năng của huyện cũng đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ của 540 hộ dân các xã trong huyện. Huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy định của Pháp luật về quản lý đất đai, xử lý các vi phạm Luật Đất đai.

Huyện đã tiến hành giao đất ở cho 56 hộ dân ở một số xã, thị trấn với tổng diện tích là 4.480m2, đã hoàn thiện hồ sơ giao đất ở cho 21 hộ dân xã Đại Thành. Các xã Phượng Cách, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Phú Cát, Liệp Tuyết, Thị trấn Quốc Oai, Đồng Quang và Phú Mãn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét giao đất ở cho nhân dân với tổng diện tích khoảng 4,5ha. Hồ sơ đấu giá 8.000m2 đất tại hai xã Ngọc Liệp và Tân Phú cũng đã được hoàn thiện.

DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị