Top

Yêu cầu báo cáo tình hình nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Cập nhật 02/05/2014 12:43

Bộ Xây dựng vừa có công văn 834/BXD-QLN, gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, ngày 22/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nội dung về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tại Nghị định này, Chính phủ đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà ở trong việc theo dõi, báo cáo tình hình quản lý đối với loại nhà ở này.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống kê, báo cáo một số nội dung.

Về số liệu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, UBND các tỉnh phải báo cáo về tổng số nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Trong đó số lượng nhà ở đã bán, diện tích sử dụng tương ứng (bao gồm: Số lượng nhà ở đã bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/4/1994 của Chính phủ, diện tích sử dụng tương ứng; Số nhà ở đã bán theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, diện tích sử dụng tương ứng); Số lượng nhà ở còn lại chưa bán, diện tích sử dụng tương ứng.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

Số liệu báo cáo được tính đến hết quý I/2014. Đối với các địa phương không có nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước thì đề nghị ghi rõ trong báo cáo là không có nhà ở này.

Báo cáo số liệu nhà ở theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng chậm nhất trước ngày 30/5/2014.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng