Top

Hạn chế tối đa dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới

Cập nhật 01/05/2014 08:07

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo.

Hạn chế nhà ở thương mại, thức đẩy nhà ở xã hội để cân bằng lại cung - cầu

Theo đó, về kế hoạch công tác năm 2014, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, đặc biệt là các Thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện cho DN và người dân triển khai các hoạt động liên quan đến giao dịch nhà ở.

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở, có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho người dân.

Liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng chính sách tín dụng tạo điều kiện để phát triển nhà ở xã hội, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục nghiên cứu cải cách các thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư các dự án nhà ở xã hội, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhằm rút ngắn thời gian, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 2196/CT-TTg ngày 6/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường BĐS; cần hạn chế tối đa các dự án nhà ở thương mại, các dự án khu đô thị mới...

Với NHNN Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở (MRA) với phương án trung, dài hạn.

Về vấn đề nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư loại nhà ở này.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, đề xuất giải pháp tháo gỡ để phát triển nhà ở công nhân, đặc biệt là nhà ở do người dân tạo lập cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng