Top

Kiến nghị gia hạn giải quyết đơn mua nhà theo NĐ 61/CP

Cập nhật 12/01/2011 08:40

Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các địa phương tiếp tục giải quyết thủ tục bán nhà ở sau ngày 31-12-2010 với các trường hợp đã nộp đơn mua nhà từ ngày 31-12-2010 trở về trước; thời hạn giải quyết các trường hợp mua nhà ở này chậm nhất đến hết ngày 30-6-2011.

Những trường hợp nêu trên vẫn được áp dụng chính sách hiện hành về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Theo Bộ Xây dựng, đến hết năm 2010, cả nước bán được 290.300 căn, bằng 87% tổng số căn thuộc diện được bán. Nhà ở còn lại phần lớn có hồ sơ phức tạp; các hộ dân đang thuê nhà ở có nhiều khó khăn nên việc giải quyết bán nhà cần phải có khoảng thời gian nhất định.

DiaOcOnline.vn - Theo Hà Nội Mới