Top

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng:

Vẫn tranh cãi về đối tượng nộp tiền sử dụng đất

Cập nhật 16/12/2010 08:10

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn số 2187 ngày 2-12 của Thủ tướng về việc thu tiền sử dụng đất tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (PMH).

Theo đó, TP giao Sở Tài chính và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đề xuất cách triển khai thực hiện.

Theo Công văn 2187, tiền sử dụng đất được tính theo thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở. Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất theo bảng giá do UBND TP công bố hằng năm. Cụ thể, trường hợp mua bán trước ngày 16-11-2004 (ngày Nghị định 181 có hiệu lực), tiền sử dụng đất nộp theo quy định của Quyết định 112/2002 của TP. Hợp đồng ký từ sau ngày này đến trước 1-7-2007 (ngày Nghị định 84 có hiệu lực), nộp tiền theo Nghị định 181. Trường hợp ký hợp đồng mua bán nhà ở từ ngày 1-7-2007 trở về sau thì thực hiện theo Nghị định 84.

Trong công văn của Thủ tướng có quy định “Căn cứ vào thông báo thuế, Công ty TNHH liên doanh PMH có trách nhiệm thu của khách hàng tiền sử dụng đất phù hợp với văn bản pháp luật trong từng trường hợp nêu trên để nộp vào ngân sách…”. Tuy nhiên, một số cư dân tại PMH cho rằng: Hiểu theo chỉ đạo của Thủ tướng, Công ty PMH phải nộp tiền sử dụng đất. Lý do các điều khoản mà Công văn 2187 viện dẫn không đề cập đến nghĩa vụ của khách hàng.

Theo một lãnh đạo sở tham gia góp ý, văn bản của Thủ tướng là rõ ràng và phù hợp với kiến nghị của UBND TP. Cụ thể, Công ty PMH có trách nhiệm là đầu mối nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước và thu lại từ các hộ dân mua nhà. Nói cách khác, tiền sử dụng đất vẫn do bên mua đóng theo hợp đồng đã ký kết. Các văn bản quy định chủ đầu tư nộp tiền là vì nhà nước chỉ cần nắm một đầu mối, còn chủ đầu tư có trách nhiệm cộng tiền sử dụng đất vào giá bán. Công ty PMH không thực hiện đúng, để khách hàng tự đóng là có lỗi nhưng không vì thế mà hợp đồng mua bán bị vô hiệu. “Tuy nhiên, nên chờ câu trả lời thống nhất từ báo cáo, đề xuất của các sở, ngành theo chỉ đạo của TP, khoan vội kết luận lúc này” - ông đề nghị.

DiaOcOnline.vn - Theo Pháp Luật TP