Top

Thủ tướng:Rà soát quy hoạch các sân golf, resort ven biển

Cập nhật 21/05/2015 09:30

Thủ tướng vừa ra chỉ thị yêu cầu rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, sân golf, khu kinh tế ven biển…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia. Thủ tướng yêu cầu rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, sân golf, khu kinh tế ven biển…

Tờ Dân Trí dẫn nội dung Chỉ thị này nêu rõ, việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia lần này cần phải phù hợp với các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo đúng quan điểm, mục tiêu sử dụng đất.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cung cấp dự báo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước giai đoạn 2016 - 2020 làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát sân golf

"Rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, sân golf; quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu đến năm 2020; đề xuất danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ quản lý theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh", Thủ tướng chỉ đạo.

Trên thực tế thời gian qua hàng loạt dự án, khu kinh tế tại các địa phương đã phát triển dự án sân golf khiến dư luận bức xúc.

Tháng 10/2014, Thủ tướng từng rà soát  loại sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf chung của cả nước.

Như vậy, dự kiến đến năm 2020 trên cả nước chỉ còn lại 95 dự án sân golf.

DiaOcOnline.vn - Theo Đất việt