Top

Cấp giấy phép quy hoạch: hai nghị định “đá nhau”

Cập nhật 21/05/2015 09:26

Cả nhà đầu tư và chính quyền TPHCM đều đang rối bời bởi sự “đá nhau” trong các quy định về cấp giấy phép quy hoạch nêu trong Nghị định 37 và Nghị định 71.

Ảnh minh họa: Phối cảnh khu đô thị sinh thái Bình Quới - Thanh Đa do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn lập trước đây

Theo Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM, Nghị định 37 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị quy định: “Giấy phép quy hoạch được cấp cho các chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án”. Do đó, cơ quan có thẩm quyền chỉ được cấp giấy phép quy hoạch khi nhà đầu tư được công nhận là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Nghị định 71 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở thì lại quy định ngược lại: nhà đầu tư chỉ được công nhận là chủ đầu tư khi dự án đã có các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch; mà các chỉ tiêu này chỉ được cung cấp thông qua giấy phép quy hoạch.

Hai quy định “đá nhau” này đã đẩy nhà đầu tư vào tình thế không thể xin cấp giấy phép quy hoạch vì chưa được công nhận là chủ đầu tư theo Nghị định 37; đồng thời cũng không thể xin công nhận là chủ đầu tư vì chưa có giấy phép quy hoạch theo Nghị định 71.

Nhận thấy bất cập này, Sở Quy hoạch kiến trúc TPHCM đã tham mưu cho chính quyền TPHCM đề nghị Chính phủ điều chỉnh lại theo hướng: để giảm thủ tục hành chính trong các dự án nhà đất nên cấp giấy phép quy hoạch cho nhà đầu tư, sau đó mới công nhận là chủ đầu tư.

Tuy cũng nhận thấy bất cập nói trên, nhưng Bộ Xây dựng lại kiến nghị Chính phủ ngược lại, giữ quy định cấp giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư, nghĩa là thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư trước, “nhằm đảm bảo dự án đầu tư xây dựng sẽ được triển khai có hiệu quả và tránh tình trạng quy hoạch treo…”

Do đó, để giải quyết bức xúc của các nhà đầu tư, chính quyền TPHCM dự kiến (nếu Chính phủ cho phép) sẽ có hướng dẫn đối với các trường hợp cần cung cấp thông tin về quy hoạch kiến trúc để lập thủ tục công nhận là chủ đầu tư. Theo đó, Sở Quy hoạch kiến trúc sẽ cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc để cho nhà đầu tư làm cơ sở thực hiện thủ tục công nhận là chủ đầu tư.


DiaOcOnline.vn - Theo TBKTSG