Top

Bộ Xây dựng xin ý kiến đóng góp cho Nghị định về cải tạo chung cư cũ

Cập nhật 19/09/2010 09:50

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung xây dựng chính sách để đẩy mạnh việc cải tạo chung cư cũ và khu dân cư cũ tại đô thị (văn bản số 208/TB-VPCP ngày 22/7/2010 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch.

Bộ đã tổ chức họp với Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và 02 địa phương trọng điểm là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện lại dự thảo Nghị định.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 9/2010, Bộ Xây dựng đang đề nghị Tổng Hội Xây dựng Việt; Hội Kiến trúc sư Viêt Nam; Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản về nội dung dự thảo Nghị định nêu trên trước ngày 25/9/2010. Sau thời hạn trên, trường hợp không nhận được văn bản tham gia ý kiến của Quý cơ quan thì Bộ Xây dựng xin được coi như các cơ quan đã đồng ý dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng