Top

Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản

Cập nhật 18/09/2010 14:30

Ngày 17-9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, phải đặt ra mục tiêu phát triển ngành xây dựng Việt Nam đến năm 2015 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, phát triển nhanh khả năng thực hiện các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, hình thành hệ thống đô thị phù hợp trên địa bàn cả nước với kết cấu hạ tầng đồng bộ...

Thủ tướng chỉ đạo, ngay trong năm 2011, cần nghiên cứu đổi mới căn bản cơ chế quản lý đầu tư xây dựng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát tốt quá trình đô thị hóa, tiếp tục hoàn thiện các chính sách triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư xây dựng.

Đồng thời, kiểm soát sự phát triển của các đô thị theo quy hoạch được duyệt, từng bước giải quyết dứt điểm những vấn đề đang rất bức xúc như úng ngập, ùn tắc giao thông... Thủ tướng cũng lưu ý, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, gắn với quản lý chặt chẽ việc phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch và có biện pháp xử lý hữu hiệu hành vi đầu cơ, làm giá, lũng đoạn thị trường bất động sản.

DiaOcOnline.vn - Theo An Ninh Thủ Đô