Top

TP.HCM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà

Cập nhật 19/08/2014 10:42

UBND TPHCM vừ có quyết định về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Theo đó, UBND TP.HCM ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và đóng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 6/1/2010 của UBND TP.HCM về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng