Top

Đồng ý điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo

Cập nhật 18/08/2014 16:26

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 theo đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ảnh minh họa

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030.

Phps Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở thống nhất với Bộ Xây dựng thực hiện việc lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng