Top

Chính phủ đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính tại 8 địa phương

Cập nhật 12/08/2014 09:01

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh địa giới tăng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại 8 địa phương.

Ảnh: Internet

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân (UBND) các tỉnh xây dựng Đề án của Chính phủ điều chỉnh tăng đơn vị hành chính đáp ứng đủ tiêu chí, phù hợp với quy hoạch của cấp xã, cấp huyện.

Nội dung của Đề án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, trong đó làm rõ tình chất đặc thù, đánh giá về tác động khi điều chỉnh địa giới và giải pháp khắc phục; các phương án bảo đảm tiêu chí còn thiếu để đủ điều kiện theo quy định hiện hành; hướng dẫn cụ thể hình thức lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Sông Đốc và các phường thuộc thị xã Sông Đốc; thành lập thị xã Năm Căn và các phương thuộc thị xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và các phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Đối với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập 2 xã mới Thanh Xuân và Kim Ngọc thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng; xã Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; 2 xã Đắk Ôn và Đắk Non thuộc huyện Đắk Glei và thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với UBND các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Kon Tum khi xây dựng Đề án của Chính phủ cần phân tích, đánh giá, làm rõ tính chất đặc thù về địa bàn an ninh quốc phòng, bảo đảm chủ quyền biên giới lãnh thổ và phương hướng bảo đảm hoàn thành các tiêu chí còn thiếu.

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã mới thuộc tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh còn thiếu nhiều tiêu chí theo quy định hiện hành và còn có nhiều ý kiến chưa đồng thuận trong nhân dân nên chưa đồng ý về chủ trương.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh địa giới hành chính xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc để thành lập huyện Thổ Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòn Đất để thành lập thêm 1 huyện mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán