Top

TP.HCM gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế

Cập nhật 08/08/2014 16:32

UBND TP.HCM vừa chấp thuận việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Cục Thuế thành phố được giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn. Cơ quan này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận-huyện hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ cho các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; công bố đường dây nóng tại Cục Thuế thành phố và Sở Tài chính để kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Được biết đối tượng áp dụng của Thông tư 48/2014/TT-BTC là các chủ đầu tư dự án BĐS được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua; dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh BĐS chưa nộp tiền sử dụng đất thì được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 01/NQ-CP nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau.

Thứ nhất, Chưa được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ hoặc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Thứ hai, kết quả tài chính của dự án tính đến ngày 31/12/2013 là lỗ hoặc có giá trị hàng tồn kho của dự án lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chi phí đầu tư của dự án lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng.

Phạm vi điều chỉnh là Dự án BĐS được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của cơ quan thuế) ra thông báo lần đầu về nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tính đến ngày 31/12/2014

Thông tư 48/2014/TT-BTC cũng quy định rõ, thời gian được gia hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với trường hợp không có thông báo của cơ quan thuế).

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng