Top

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị kiểm kê đất đai toàn quốc

Cập nhật 04/08/2014 08:33

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước.


Thủ tướng yêu cầu, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải đánh giá được chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước...

Bên cạnh đó, việc kiểm kê đất đai phải xác định được đầy đủ số liệu về diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích các loại đất, các loại đối tượng đang quản lý, sử dụng đất đến thời điểm kiểm kê tính đến hết ngày 31/12/2014.

Đối tượng kiểm kê đất là những đối tượng đang sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; trong đó, chú trọng kiểm kê đối với các tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp của nhà nước…; các tổ chức kinh tế sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền mà chưa chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 đối với cấp xã là trước ngày 1/6/2015, cấp huyện trước ngày 15/7/2015, cấp tỉnh trước ngày 1/9/2015, cả nước và các vùng kinh tế - xã hội trước ngày 1/11/2015.

DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Bất động sản