Top

Hà Nội quy định khung giá đền bù khi thu hồi đất

Cập nhật 26/07/2014 23:40

Giá trị bồi thường, hỗ trợ dựa trên cơ sở giá xây dựng mới nhà ở. Mức cao nhất là 7,25 triệu đồng/m2 sàn xây dựng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014 đến ngày 31/12/2014 và thay thế các Quyết định trước đây đã ban hành, công bố đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định cũng nêu rõ, đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

Giá đền bù hợp lý khi thu hồi đất sẽ đẩy nhanh công tác GPMB. (Ảnh: KT)

Đối với những dự án, hạng mục chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định này.
 
Theo Quyết định, giá xây dựng mới thấp nhất áp dụng cho nhà 1 tầng tường dày 110 mm bổ trụ, tường bao quanh cao hơn 3m, mái ngói hoặc mái tôn, nền lát gạch ceramic có khu phụ là 2,236 triệu đồng/m2 sàn xây dựng; trường hợp không có khu phụ 2,054 triệu đồng/m2 sàn xây dựng.

Giá xây dựng mới cao nhất là 7,253 triệu đồng/m2 sàn xây dựng áp dụng cho nhà nhà xây từ 4-5 tầng có xây tường gạch, mái bằng bê tông cốt thép.

Các mức giá xây dựng mới nhà đã bao gồm thuế VAT.

DiaOcOnline.vn - Theo VOV