Top

Chuyển chức năng chủ đầu tư 18 dự án đường sắt

Cập nhật 18/08/2014 14:05

Bộ GTVT vừa quyết định chuyển chức năng chủ đầu tư một số dự án đầu tư trong lĩnh vực đường sắt. Quyết định số 3092/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng ký.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông

Theo Quyết định này, Bộ GTVT chuyển chức năng chủ đầu tư các dự án đã giao cho Cục Đường sắt VN và các dự án sử dụng vốn ODA đã giao cho Tổng công ty Đường sắt VN (VNR) về Bộ GTVT làm chủ đầu tư dự án.

Ban Quản lý dự án đường sắt của Cục Đường sắt VN và Ban Quản lý các dự án đường sắt của VNR tiếp tục quản lý các dự án theo nhiệm vụ đã giao.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, khẩn trương chuyển Ban Quản lý dự án đường sắt của Cục Đường sắt VN về trực thuộc Bộ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất phương án sớm chuyển Ban Quản lý các dự án đường sắt của VNR vào Ban Quản lý dự án đường sắt trực thuộc Bộ GTVT. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì, tham mưu về công tác đấu thầu, thực hiện đầu tư, thẩm định phê duyệt thiết kế để không làm gián đoạn quá trình thực hiện các dự án.

Theo Quyết định này, 18 dự án đường sắt của VNR và Cục Đường sắt VN sẽ được chuyển chức năng chủ đầu tư. Trong đó, Cục Đường sắt VN có 3 dự án đang chuẩn bị đầu tư gồm đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu. Đường sắt Sài Gòn – Lộc Ninh và đường sắt vào Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. 2 dự án đang thực hiện là tuyến đường sắt Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân và đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông.

VNR có 6 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và 7 dự án đang thực hiện đầu tư. Đáng chú ý là các dự án đang thực hiện đầu tư như dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh. Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai...

DiaOcOnline.vn - Theo Giao thông Vận tải