Top

Thái Nguyên được thành lập mới 5 phường, thị trấn

Cập nhật 14/01/2011 14:35

Chính phủ ban hành Nghị quyết giải thể các thị trấn Nông trường và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã để thành lập 5 phường và thị trấn ở tỉnh Thái Nguyên.


Sau khi thành lập phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên có 28 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 19 phường và 9 xã.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị giải thể thị trấn Nông trường Quân Chu; đồng thời thành lập thị trấn Quân Chu thuộc huyện Đại Từ trên cơ sở điều chỉnh 277,5 ha diện tích tự nhiên và 397 nhân khẩu của xã Cát Nê; 907,81 ha diện tích tự nhiên và 3.639 nhân khẩu của xã Quân Chu. Như vậy, thị trấn Quân Chu có 1.185,31 ha tổng diện tích tự nhiên và 4.036 nhân khẩu.

Thị trấn Nông trường Sông Cầu cũng được giải thể, đồng thời thành lập thị trấn Sông Cầu thuộc huyện Đồng Hỷ trên cơ sở điều chỉnh 1.038,39 ha diện tích tự nhiên và 4.052 nhân khẩu của xã Quang Sơn.

Cũng theo Nghị quyết của Chính phủ, giải thể thị trấn Nông trường Bắc Sơn; thành lập thị trấn Bắc Sơn thuộc huyện Phổ Yên trên cơ sở điều chỉnh 161,72 ha diện tích tự nhiên và 1.206 nhân khẩu của xã Minh Đức; 207,31 ha diện tích tự nhiên và 2.954 nhân khẩu của xã Phúc Thuận. Như vậy, thị trấn Bắc Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 369,03 ha với 4.160 nhân khẩu.

Chính phủ cũng quyết nghị thành lập phường Tích Lương thuộc thành phố Thái Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 932,46 ha diện tích tự nhiên và 17.225 nhân khẩu của xã Tích Lương.

Tại thị xã Sông Công cũng được thành lập mới phường Bách Quang trên cơ sở điều chỉnh 852,5 ha diện tích tự nhiên và 9.260 nhân khẩu của xã Tân Quang.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ