Top

Hà Nội lên kế hoạch xây nhà cho 580.000 người hưởng lương ngân sách

Cập nhật 14/01/2011 10:20

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng “Đề án nhà ở cho đối tượng được hưởng lương ngân sách trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và 2020”. Nếu đề án này được thực hiện đầy đủ, TP sẽ thực hiện xây nhà cho 580 nghìn người hưởng lương Ngân sách.

Theo điều tra dân số và nhà ở năm 2009, diện tích ở bình quân đầu người khu vực nội thành Hà Nội là 20,63m2/người, trong khi đó theo Luật cán bộ công chức quy định cán bộ, công chức được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở.

Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc xây dựng cơ chế chính sách nhà ở đối với người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố là cần thiết nhằm thu hút nhiều nhân tài yên tâm làm việc, góp phần cải thiện điều kiện ở, nâng cao hiệu quả công tác.

Theo đề án thành phố xây dựng, đối tượng được áp dụng là các cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang chưa được phân nhà hay chưa được hưởng bất kỳ ưu đãi nào về nhà ở của Nhà nước.

Trong đó, chia thành hai nhóm đối tượng: nhóm 1 có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2/người; nhóm 2 bao gồm các đối tượng có diện tích nhà ở trên 5m2/người. Theo thống kê tại 72 đơn vị Trung ương và Hà Nội tổng hợp nhu cầu nhà ở của đơn vị với số lượng lên tới gần 580.000 người, trong đó nhóm 1 có 126.000 người.

DiaOcOnline.vn - Theo InfoTV