Top

Điều chỉnh nhiều nội dung Luật đất đai

Cập nhật 28/07/2010 10:40

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tổng kết Luật đất đai năm 2003. Theo đó, bên cạnh một số kết quả tích cực, thực tế triển khai thi hành Luật đất đai thời gian qua đã phát sinh những nội dung cần phải điều chỉnh như:

Chính sách giao đất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, chính sách điều tiết lợi ích từ đất đai giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; cơ chế chính sách tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ, tái định cư; việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước, của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế...

Theo chỉ thị, việc tổng kết Luật đất đai phải làm rõ vai trò Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý về đất đai, thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai, điều tiết các nguồn lợi từ đất đai, trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất...

DiaOcOnline.vn - Theo Địa Ốc TTO