Top

Chỉ tốn 100 ngàn đồng khi làm sổ đỏ

Cập nhật 27/07/2010 07:40

Cấp đổi sổ đỏ chỉ tốn nhiều nhất là 100 ngàn đồng lệ phí. Đó là nội dung đáng quan tâm tại thông tư về lệ phí vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, các hộ gia đình cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).


Lệ phí chính thức thấp nhưng để có được sổ đỏ vẫn nhiều tốn kém.

Riêng với các tổ chức, mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy. Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản khác găn liền với đất thu 100.000 đồng/giấy. Trường hợp cấp lại không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết là sẽ miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Đồng thời một số trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu đổi giấy chứng nhận sẽ không phải nộp lệ phí.

DiaOcOnline.vn - Theo Vietnamnet