Top

70% khiếu kiện đất đai do bồi thường không thỏa đáng

Cập nhật 19/02/2014 11:37

 “70% khiếu kiện đất đai do bồi thường không thỏa đáng”. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đưa ra trong Hội thảo về các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sửa đổi do Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức mới đây.


Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, khiếu kiện đất đai, nhất là liên quan đến đất nông nghiệp ngày càng trở nên phức tạp, do có đến 70% dân cư nước ta sống dựa vào đất nông nghiệp. Trong khi đó, khung giá đất hiện nay có sự chênh lệch rất lớn. Vì vậy, vấn đề bồi thường cần phải được nghiên cứu thỏa đáng theo hướng nâng giá đất bồi thường. Bởi giá đất chỉ vài chục tới vài trăm nghìn một m2 là rất bèo bọt. “Việc nâng giá đất bồi thường có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Song việc đảm bảo quyền lợi người dân là mục tiêu quan trọng nhất”, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết.


DiaOcOnline.vn - Theo Đầu tư Chứng khoán