Top

Đến năm 2020, Phú Thọ sẽ có 21 đô thị

Cập nhật 28/03/2014 13:53

UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020. Theo đó, đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh Phú Thọ đạt 36% với 21 đô thị.

Cụ thể, hệ thống đô thị gồm: 1 đô thị loại I (TP Việt Trì), 1 đô thị loại II (TP Phú Thọ), thành lập mới 3 đô thị loại IV (Phong Châu, Thanh Ba, Thanh Sơn) và 16 đô thị loại V (thành lập mới 7 đô thị: Tây Cốc, Phú Lộc, Vạn Xuân, Hương Cần, Thu Cúc, Hiền Lương và Phương Xá).

Ước tính, nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị giai đoạn 2013 - 2015 khoảng 20,73 nghìn tỷ đồng; giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 39,23 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cân đối đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật dự kiến khoảng (40 - 50%), (50 - 60%) còn lại là vốn huy động DN và huy động khác.

Được biết, đến nay, Phú Thọ đã có 13 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I (TP Việt Trì), 1 đô thị loại III (TX Phú Thọ), 10 thị trấn huyện lỵ (thị trấn Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Sông Thao, Lâm Thao, Hưng Hóa, Thanh Sơn, Phong Châu, Thanh Thủy, Yên Lập) và 1 thị trấn thương mại, dịch vụ của huyện Lâm Thao (thị trấn Hùng Sơn).


DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo ngân hàng