Top

Hà Nội thành lập tổ công tác kiểm tra nhà tái định cư

Cập nhật 24/03/2014 11:26

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND, thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư.


Theo quyết định, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Loan được giao làm tổ trưởng tổ công tác liên ngành. Ông Trần Ngọc Minh, Phó trưởng Phòng Quản lý phát triển nhà Sở Xây dựng là tổ phó thường trực, một tổ phó khác là ông Nguyễn Tiến Thiết, Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách Sở Tài chính. Ngoài ra còn 5 tổ viên thuộc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Đầu tư phất triển thành phố, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm, định kỳ một quý/lần từ ngày mùng 10 tháng đầu tiên của quý kế tiếp, trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư, tổ công tác kiểm tra việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán nhà, cho thuê nhà tái định cư theo quy định.

Qua đó, kiến nghị xử lý cụ thể các tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý quỹ nhà ở tái định cư và công tác thu, nộp tiền bán, cho thuê nhà tái định cư. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tài chính thay mặt tổ công tác liên ngành tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND TP.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có nhiều dự án nhà tái định cư vừa mới đưa vào hoạt động nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan được giao quản lý nhà nước về các dự án này cũng phải thừa nhận rằng, chất lượng quỹ nhà tái định cư còn nhiều hạn chế. Các khu nhà tái định cư chưa được quy hoạch chi tiết, đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật chưa gắn liền với hạ tầng xã hội như nhà trẻ, trường học, chợ, khu vui chơi, giải trí...

Được biết, mới đây trong Dự thảo lần thứ 11 Luật Nhà ở sửa đổi cũng đã đưa vào nhiều điểm mới đáng chú ý trong công tác phát triển nhà tái định cư.  Đối với nguyên tắc phát triển nhà tái định cư, Dự thảo Luật quy định Nhà nước sẽ chủ động chuẩn bị quỹ đất hoặc quỹ nhà ở để phục vụ tái định cư.

Dự thảo cũng quy định rõ, đối với những địa phương đã có quỹ nhà ở xã hội được xây dựng xong, đảm bảo chất lượng và cơ sở hạ tầng thì UBND cấp tỉnh không đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư mới hoặc mua nhà ở thương mại để làm nhà tái định cư mà sẽ thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội cho các diện tái định cư trên địa bàn. Quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư phải được xác định cụ thể trong quy hoạch chi tiết xây dựng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

DiaOcOnline.vn - Theo Trí thức trẻ