Top

Luật Nhà ở: Không chỉ nói chuyện nhà để ở

Cập nhật 19/03/2014 08:32

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, dự thảo Luật Nhà ở điều chỉnh cả nhà ở trong khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phục vụ thể thao, khách sạn, doanh trại quân đội, công an. Bộ Xây dựng vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, bổ sung dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Ảnh minh họa

Dự thảo Luật rất rộng

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Ban soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp do Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật là rộng hơn so với Luật hiện hành (điều chỉnh cả nhà ở trong khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phục vụ thể thao, khách sạn, doanh trại quân đội, công an); đồng thời dự thảo mới chủ yếu điều chỉnh nhà ở theo dự án, nhà ở tại đô thị mà chưa quan tâm điều chỉnh đến nhà ở tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, hiện nay tại nhiều địa phương đã và đang hình thành các dự án hỗn hợp có quy mô lớn (có cả chủ đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia), mục tiêu thực hiện các dự án này có thể bao gồm cả kinh doanh du lịch và xây dựng nhà ở theo hình thức nghỉ dưỡng để bán, cho thuê hoặc kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao (xây dựng sân golf, các dịch vụ thể thao) và xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, Luật Nhà ở hiện hành lại chưa có quy định để điều chỉnh các trường hợp này nên nhiều địa phương đã gặp không ít khó khăn khi giải quyết cấp phép đầu tư, xử lý các giao dịch về nhà ở của chủ đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà ở trong các dự án này.

Do đó, cần thiết phải có quy định trong dự thảo Luật để làm cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các trường hợp phát sinh trên thực tế. Tuy nhiên, để tránh trùng lắp với các đạo luật khác, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiên cứu, chỉnh sửa lại quy định này nhằm loại trừ một số trường hợp ra khỏi phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật như khách sạn, doanh trại của lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời sẽ bổ sung thêm vấn đề nhà ở tại khu vực nông thôn vào dự thảo.

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ

Về tính thống nhất, phù hợp giữa dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các quy định tại các Luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Theo đó, đối với những vấn đề đã được quy định cụ thể trong Bộ Luật Dân sự hoặc trong các đạo luật khác thì không quy định trong dự thảo này. Chỉ những vấn đề có tính đặc thù riêng hoặc do Luật khác chưa quy định hoặc có quy định nhưng mang tính nguyên tắc thì nên quy định cụ thể trong dự thảo Luật này để các cơ quan chức năng có cơ sở thực hiện như: Việc xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, trách nhiệm quy hoạch quỹ đất xây dựng nhà ở của chính quyền địa phương; một số giao dịch đặc thù của nhà ở như: Mua bán trả chậm, trả dần; mua bán, thừa kế, thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung; cho thuê nhà ở; việc góp vốn bằng nhà ở; vấn đề công chứng các giao dịch về nhà ở… Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để chỉnh sửa lại dự thảo nhằm tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật.

DiaOcOnline.vn - Theo Xây dựng